Kaninjakten intensifieras - Carl Norberg 2022-12-23

“Följ den vita kaninen“ är en fras som ursprungligen kommer från filmen “The Matrix“, där huvudpersonen Neo råds av en mystisk figur som kallar sig Morpheus att “följa den vita kaninen“ för att upptäcka den verkliga naturen av verkligheten. I filmen fungerar den vita kaninen som en symbol eller metafor för att söka efter sanningen, även om det innebär att gå en ovanlig eller okänd väg. Frasen “följ den vita kaninen“ har sedan dess blivit en populär idiom, som används för att hänvisa till att följa en mål eller idé som är svårfångad eller svår att hitta, eller att följa sin nyfikenhet och gå en väg av exploration och upptäckt. Det kan också hänvisa till att följa sin intuition eller inre vägledning, även om det verkar konstigt eller osannolikt att leda till önskat resultat. D
Back to Top