Alhaitham Trailer Theme (Perfect Loop) - Genshin Impact 3.4 OST

Footprints of the Traveler (Original Game Soundtrack) - Genshin Impact ©miHoYo / ©HoYoverse / ℗HOYO-MiX 2023 Playlist: *The Exquisite Night Chimes* | Composer: Peijia You (HOYO-MiX), Yu-Peng Chen (HOYO-MiX), Yijun Jiang (HOYO-MiX), Xin Zhao (HOYO-MiX) Arranger: Peijia You (HOYO-MiX) Orchestra: International Master Philharmonic Orchestra Guzheng: Jingya Shang Erhu: Yue Jin Electric Guitar: Peijia You (HOYO-MiX) Recording Studio: SKY FIRE STUDIO Recording Engineer: Wanqiu Liu, Fangyu Dong Mixing Engineer: Peijia You (HOYO-MiX) Mastering Engineer: Peijia You (HOYO-MiX) Produced by: HOYO-MiX *Available on* QQ Music: KuGou Music: Apple Music: Amazon Music:
Back to Top